Bel Melodi

Pembangkit melodi yang digunakan pada rangkaian ini menggunakan IC seri UM348x. Terdapat beberapa tipe IC, dengan jumah melodi lagu yang ber-beda. Tipe-tipe IC seri UM348x antara lain UM3481A, UM34811A, UM3482A, UM3483, dan UM3484. Masing-masing tipe IC memiliki koleksi melodi lagu yang berbeda. Lagu-lagu yang terdapat dalam IC tersebut disimpan dalam ROM dalam IC. OIeh karena daya yang digunakan pada rangkaian ini cukup kecil, apabila menghendaki suara yang Iebih nyaring, perlu memberi penguat tambahan.

Skema Rangkaian Bel Melodi

Daftar Komponen
TR1                                         2SC9013
TR2                                         2SC9012
R1                                           100k
R2                                           56k 
R3,4                                        330 k
R5                                           180k
VR                                          100k
C1, C2                                    0.22 pF
C3                                           33pF
C4                                           0.1 F
C5                                           4.7 uF
IC                                            UM348xx

Sumber : Rangkaian Elektronik Praktis: Rumah - KendaraanPostingan terkait: